Terma Khidmat

Terma Khidmat ("Terma")

Terakhir dikemas kini: 1 Oktober 2018.

 

Sila baca Terma Khidmat ("Terma-terma", "Terma Khidmat") dengan teliti sebelum menggunakan ("Khidmat") tapak web https://www.poscari.com (atau https://poscari.com) dikendalikan oleh Arus Segar Network ("kami").

Akses anda ke dan penggunaan Khidmat disyaratkan atas penerimaan dan pematuhan Terma-terma ini. Terma-terma ini terpakai kepada semua pelawat, pengguna dan yang lain yang mengakses atau menggunakan Khidmat. Dengan mengakses atau menggunakan Khidmat, anda setuju terikat oleh Terma-terma ini. 

 

Media Sosial

Kami mungkin turut menggunakan gambar (atau gambar-gambar) dan/atau isi senarai (iklan) anda di salah satu atau beberapa media sosial yang juga boleh merangkum pemasaran produk atau khidmat anda sama ada dengan cara berkongsi pautan (link) dan/atau sebagainya. Ini juga akan membantu meluaskan lagi capaian produk atau khidmat anda kepada lebih ramai pelanggan berpotensi.

Dengan mengepos (menerbitkan) iklan di tapak web kami, anda setuju dan memberikan kebenaran/izin kepada kami untuk menggunakan gambar (atau gambar-gambar) dan/atau isi senarai (iklan) anda di salah satu atau beberapa rangkaian media sosial (sama ada di tapak web dan/atau aplikasi) yang antara lain adalah untuk memasarkan produk atau khidmat anda.

 

Watermark, Gambar, Isi & Hak Cipta Anda

Setiap gambar dan isi (kandungan) yang anda hantar ke tapak Web kami ialah milik dan hak cipta anda. Bagaimanapun, pihak kami menyertakan watermark (tertera "PosCari.com" atau/dan lain2) pada sebahagian atau semua gambar yang dimuat naik atas sebab-sebab tertentu, antaranya untuk mengelakkan gambar-gambar anda disalah guna oleh pihak-pihak luar yang seolah-olah menyatakan produk atau item dalam gambar tersebut ialah miliknya padahal gambar(-gambar) itu ialah sebahagian daripada butiran yang anda telah muat naik ke Web kami untuk tujuan pemasaran produk/khidmat anda.

Ia juga bertujuan untuk menyatakan bahawa gambar(-gambar) yang berada pada pautan (link) senarai (iklan) itu telah dipos di Web kami dan seterusnya dapat menarik perhatian pelihat/pembaca pautan itu tentang Web mana yang perlu dicarinya bagi melihat senarai (iklan) itu termasuk senarai-senarai (iklan) lain.

Dengan mengepos (menerbitkan) senarai (iklan) di tapak web kami, anda setuju dan memberikan kebenaran/izin kepada kami untuk menyertakan watermark pada gambar (atau gambar-gambar) anda.

 

Penamatan

Kami mungkin menamatkan atau menggantung akses ke Khidmat kami serta-merta, tanpa notis atau liabiliti terdahulu, untuk sebarang alasan, termasuk tanpa had jika anda melanggar Terma-terma.

Semua peruntukan Terma yang dengan sifatnya harus bertahan penamatannya wajar bertahan penamatannya, termasuk, tanpa had, peruntukan-peruntukan pemilikan, penafi-penafi jaminan, pampasan dan had-had liabiliti. 

 

Pautan-pautan ke Tapak-tapak Web Lain

Khidmat kami mungkin terkandung pautan-pautan ke tapak-tapak web atau khidmat-khidmat pihak ketiga yang tak dimiliki atau dikawal oleh Arus Segar Network. 

Arus Segar Network tiada kawalan, dan menganggap tiada tanggungjawab terhadap kandungan, dasar-dasar privasi, atau amalan-amalan daripada tapak-tapak web atau khidmat-khidmat pihak ketiga. Anda selanjutnya mengaku dan setuju bahawa Arus Segar Network tak akan bertanggungjawab secara langsung atau tak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kehilangan disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barang-barang atau khidmat-khidmat seumpama yang tersedia pada atau melalui mana-mana tapak web atau khidmat seumpama.

Kami dengan tegas menasihati anda membaca terma-terma dan syarat-syarat serta dasar-dasar privasi mana-mana tapak web atau khidmat pihak ketiga yang anda lawat.

 

Anti Spam dan Bot

Kami melaksanakan program-program anti spam dan bot-bot termasuklah reCAPTCHA Google di tapak kami. Akses atau penggunaan tapak web ini bermakna anda mengaku dan setuju dengan penggunaan program-program anti spam dan bot-bot yang sangat penting untuk meminimumkan atau menghindarkan sebarang spam dan bot daripada membuat spam dan menjejaskan tapak web ini.

Dengan menghantar boring (klik butang atau butang-butang) bermaksud anda sedang menggunakan API reCAPTCHA Google. Penggunaan atau akses itu adalah tertakluk kepada Dasar Privasi dan Terma-terma Penggunaan  Google. Dengan demikian, anda juga setuju dengan Terma-terma Penggunaan API Google, Terma-terma Penggunaan Google, dan Terma-terma Tambahannya.

 

 Undang-undang Tadbir

Terma-terma ini harus ditadbir dan ditafsir selaras dengan undang-undang Malaysia, tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.

Kegagalan kami menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Terma-terma ini tak akan dianggap satu pengecualian hak-hak itu. Jika sebarang peruntukan daripada Terma-terma ini dipegang sebagai tak sah atau tak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan-peruntukan lain daripada Terma-terma ini akan kekal berlaku. Terma-terma ini membentuk seluruh perjanjian antara kita  tentang Khidmat kami, dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya yang mungkin ada antara kita tentang Khidmat itu.

 

Perubahan-perubahan

Kami ada hak, pada budi bicara sendiri, untuk  mengubah suai atau mengganti Terma-terma ini bila-bila masa. Jika satu kajian semula adalah penting, kami akan cuba menyediakan sekurang-kurangnya 30 hari notis sebelum sebarang terma-terma baru bermula. Apa yang membentuk satu perubahan penting akan ditentukan pada budi bicara kami.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Khidmat kami selepas kajian-kajian semula itu menjadi efektif, anda setuju terikat oleh terma-terma yang telah dikaji semula itu.

 

Hubungi Kami

Jika anda ada sebarang soalan tentang Terma-terma ini, sila hubungi kami melalui emel:

admin [at] poscari [dot] com

Iklan DASAR di SEMUA LAMAN

Ini ialah cubaan widget untuk diterbitkan di DASAR SEMUA LAMAN.