Iklan PUNCAK di SEMUA LAMAN

Ini ialah cubaan widget untuk diterbitkan di PUNCAK SEMUA LAMAN.

Peraturan Pos

Kami gembira membantu anda memasarkan produk, khidmat, kekosongan jawatan (jawatan kosong), acara (events) atau apa-apa barang terpakai dan baru dengan menyediakan tapak web ini sebagai "marketplace" berkualiti anda. Jadi, kami berusaha memastikan tapak web ini sentiasa mengekalkan kualiti senarai ("listing" iklan) dengan menapis mana-mana kandungan tak sesuai khasnya pos-pos spam. Memandangkan tapak web ini berfungsi sebagai "marketplace", kami hanya membenarkan kandungan sesuai seperti tersebut (termasuklah apa-apa kandungan berkaitan dengan kategori-kategori di laman utama) di atas.

 

LARANGAN

Sila elakkan mengepos:

1. Gambar-gambar pornografi.

2. Minuman beralkohol.

3. Judi.

4. Pos-pos menyinggung.

5. Apa-apa jawatan/kerja yang melanggar undang-undang negara.

6. Apa-apa barang/produk atau khidmat yang tak sah/dilarang dijual dalam negara (atau salah di sisi undang-undang negara).

7. Apa-apa spesies binatang yang dilindungi undang-undang negara dan terancam (hampir pupus).

8. Pos berganda. (Sila hapus senarai/iklan lama anda jika anda berhasrat menambah lagi kandungan senarai/iklan yang sama.)

9. Pos/artikel blog atau berita.

10. Apa-apa pos berkaitan dengan "paid-to-click" (PTC) atau yang hampir sama dengannya.

* Mana-mana senarai/iklan yang melanggar satu atau beberapa larangan tak dapat diluluskan untuk penerbitan untuk menjaga kualiti kandungan web "marketplace" ini. 

 

LARANGAN BERKAITAN GAMBAR

Gambar-gambar yang dimuat naik hendaklah:

1. Tiada nama kontak & nombor telefon/fon.

2. Berkaitan dengan isi yang diiklankan.

* Gambar(-gambar) yang melanggar satu atau beberapa larangan di atas akan dihapus, namun senarai/iklan tersebut akan diluluskan untuk penerbitan. Ini bertujuan menjaga kualiti gambar yang dipamerkan.

Iklan DASAR di SEMUA LAMAN

Ini ialah cubaan widget untuk diterbitkan di DASAR SEMUA LAMAN.