Peraturan Pos

Kami gembira membantu anda memasarkan produk, khidmat, kekosongan jawatan (jawatan kosong), acara (events) atau apa-apa barang terpakai dan baru dengan menyediakan tapak web ini sebagai "marketplace" berkualiti anda. Jadi, kami berusaha memastikan tapak web ini sentiasa mengekalkan kualiti senarai ("listing" iklan) dengan menapis mana-mana kandungan tak sesuai khasnya pos-pos spam. Memandangkan tapak web ini berfungsi sebagai "marketplace", kami hanya membenarkan kandungan sesuai seperti tersebut (termasuklah apa-apa kandungan berkaitan dengan kategori-kategori di laman utama) di atas.

 

LARANGAN

Sila elakkan mengepos:

1. Gambar-gambar pornografi.

2. Minuman beralkohol.

3. Judi.

4. Pos-pos menyinggung.

5. Apa-apa jawatan/kerja yang melanggar undang-undang negara.

6. Apa-apa barang/produk atau khidmat yang tak sah/dilarang dijual dalam negara (atau salah di sisi undang-undang negara).

7. Apa-apa spesies binatang yang dilindungi undang-undang negara dan terancam (hampir pupus).

8. Pos berganda. (Sila hapus senarai/iklan lama anda jika anda berhasrat menambah lagi kandungan senarai/iklan yang sama.)

9. Pos/artikel blog atau berita.

10. Apa-apa pos berkaitan dengan "paid-to-click" (PTC) atau yang hampir sama dengannya.

* Mana-mana senarai/iklan yang melanggar satu atau beberapa larangan tak dapat diluluskan untuk penerbitan untuk menjaga kualiti kandungan web "marketplace" ini. 

 

LARANGAN BERKAITAN GAMBAR

Gambar-gambar yang dimuat naik hendaklah:

1. Tiada nama kontak & nombor telefon/fon.

2. Berkaitan dengan isi yang diiklankan.

* Gambar(-gambar) yang melanggar satu atau beberapa larangan di atas akan dihapus, namun senarai/iklan tersebut akan diluluskan untuk penerbitan. Ini bertujuan menjaga kualiti gambar yang dipamerkan.

Iklan DASAR di SEMUA LAMAN

Ini ialah cubaan widget untuk diterbitkan di DASAR SEMUA LAMAN.